By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 50, 28. 2., příl. Salon, č. 1113, s. 16
Salon. -- 12. 3. 2019
Annotation: Recenze na monografii mapující historii českého trampingu od jeho vzniku v roce 1918, přes jeho působení během první republiky, až po vliv trampské...
Article