By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 302, 29. 12., příl. Salon, č. 1003, s. 5-6
Annotation: Poznámky. Z české literatury jsou uvedeny knihy Prométheova játra (M. Petříček), Veškerá poezie (J. Šofar), Spoušť (J. Rudiš), Česká cikánská...
Article