By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 3, 4. 1., příl. Salon, č. 1054, s. 3-4
Salon. -- 9. 1. 2018
Annotation: Esej o současných hrozících proměnách demokracie, republiky a ústavního státu. V úvodu citace z Kafkovy Proměny.
Article
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 27, 2017, č. 92, 20. 4., příl. Salon, č. 1019, s. [3]
Salon. -- 26. 4. 2017
Annotation: Rozhovor; mj. o dramatizaci povídky F. Kafky.
Article
3
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 286, 8. 12., příl. Salon, č. 446, s. 2
Salon. -- 11. 12. 2005
Annotation: Glosa o rozhovoru I. Klímy s P. Rothem z roku 1990 (o Rothově obratu vylézt zpod Kafkova švába).
Article