By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 90, 2021, č. 1, s. 122-124
Annotation: Nekrolog.
Article
2
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 90, 2021, č. 1, s. 66-76
Annotation: Studie o způsobu zobrazování židovské tematiky v románu "Farská republika" D. Tatarky. Autorka se soustřeďuje na strategie prezentace židovských...
Article
3
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 90, 2021, č. 1, s. 115-122
Annotation: Nekrolog; připojena bibliografie (s. 119-122).
Article
4
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 89, 2020, č. 1, s. 113-115
Annotation: Nekrolog.
Article
5
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 88, 2019, č. 2, s. [171]-181
Annotation: Studie o románu "Jánošík" G. Maršalla-Petrovského jako prvního slovenského románu, který propojuje jak prvky historické, tak dobrodružné....
Article
6
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 88, 2019, č. 3, s. [363]-367
Annotation: Nekrolog.
Article
7
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 88, 2019, č. 3, s. 367-370
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 88, 2019, č. 4, s. 460-463
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 88, 2019, č. 4, s. 463-465
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 88, 2019, č. 4, s. 466-467
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 88, 2019, č. 1, s. [2]-16
Annotation: Studie o problematice prostoru ve fikčních narativech. Autor se soustřeďuje na prezentaci jednotlivých aspektů trojdimenzionálního modelu fikčního...
Article
12
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 88, 2019, č. 1, s. [17]-29
Annotation: Studie o dekonstrukci genderových stereotypů v románu z prostředí tábora nucených prací "Krabice živých" N. Frýda. Autorka se ve své analýze...
Article
13
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 88, 2019, č. 1, s. [30]-43
Annotation: Studie o románu "Cesta do pekel" V. Vokolka z hlediska intersemiotického překladu. Autorka se soustřeďuje na analýzu a interpretaci strategií využití...
Article
14
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 88, 2019, č. 2, s. [162]-170
Annotation: Studie o dvou slovenských románech: "Tisícročná včela" P. Jaroše a "Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)" P. Rankova. Autor se soustřeďuje...
Article
15
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 87, 2018, č. 1-3, s. [30]-44
Annotation: Studie o dějinách překladu "Čtyřicet homilií na evangelia papeže Řehoře Velikého" jako nejrozsáhlejší církevněslovanské památky vzniklé...
Article
16
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 87, 2018, č. 1-3, s. [45]-108
Annotation: Studie o českých vlivech na první vlnu bulharského literárního modernismu. Autor zdůrazňuje úlohu překladatelů a literárních historiků na...
Article
17
18
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 87, 2018, č. 4, s. [489]-491
Annotation: Nekrolog.
Article
19
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 87, 2018, č. 4, s. [493]-495
Annotation: Nekrolog.
Article
20
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 86, 2017, č. 4, s. 389-406
Annotation: Studie se věnuje obrazu Oděsy v českých cestopisech a memoárové literatuře ve srovnání se zahraničními texty obdobného typu.
Article