By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 107, 2021, č. 1, s. 282-284
Annotation: Nekrolog.
Article
3
4
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 106, 2020, č. 3, s. 525-546
Annotation: Studie o literárních svědectvích československých legionářů o ruské revoluci 1917 na příkladu "Třetí roty" J. Kopty. Autor se soustřeďuje...
Article
5
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 105, 2019, č. 3, s. 457-474
Annotation: Studie o působení ruského exilového nakladatelství Plamja v meziválečném období v Československu. Autorka na základě rešerší archivních...
Article
6
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 105, 2019, č. 1, s. 147-148
Annotation: Zpráva o konání Mezinárodního kongresu slavistů v Bělehradě (20.-27. 8. 2018).
Article
7
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 105, 2019, č. 1, s. 149-155
Annotation: Zpráva o konání 14. ročníku Konference mladých slavistů (1.-2. 11. 2018).
Article
8
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 105, 2019, č. 2, s. 298-302
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 450-452
Annotation: Zpráva o udělení ceny Rudolfa Medka historikovi J. Vaculíkovi a diplomatovi P. Kolářovi. Ocenění se uděluje od r. 2008 a je určeno těm, kdo...
Article
10
11
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 459-465
Annotation: Referát o konferenci.
Article
12
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 453-455
Annotation: Referát o konferenci.
Article
13
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 438-441
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 327-851
Annotation: Studie se zabývá vývojem české (v menším rozsahu také slovenské) literatury ve středoevropském kontextu po roku 1918. Autoři sledují vývoj...
Article
15
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 1, s. 215-218
Annotation: Nekrolog.
Article
16
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 3, s. 569-579
Annotation: Studie o způsobu vnímání anarchismu v díle teoretika, germanisty, překladatele a básníka R. Preisnera. Autor se soustřeďuje na vliv na rozumění...
Article
18
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 103, 2017, č. 1, s. 224-225
Annotation: Referát o mezinárodní konferenci "Tradice českých / československých bádání o dějinách a kultuře východní Evropy", která se konala 14....
Article
19
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 103, 2017, č. 2, s. 501-503
Annotation: Recenze publikace "Hrvatsko-češke književne veze XIX. i početak XX. stoljeća" M. Šabiče.
Article
20
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 103, 2017, č. 2, s. 504-506
Annotation: Recenze publikace "Básník a mesto. Viedenské roky Jána Kollára".
Article