By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 2, s. 154-169
Annotation: Studie k romantické poémě, zejm. v anglické literatuře a v literaturách slovanských (ruské, polské, české, slovenské, srbské), mj. k níže...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 5, s. 464-476
Annotation: Studie srovnávající níže zmíněné básnické skladby, k vlivu básnického díla K. H. Máchy na poezii štúrovské generace.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 5, s. 484-496
Annotation: Studie ke slovenským prvkům v souboru impresionistických próz Dojmy a potulky spisovatele a malíře M. Jiránka, zejm. ke zpracování jánošíkovské...
Article