By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 3, s. 204-228
Annotation: Studie o způsobech realizace tématu plurality světů v slovenské poezii 18. století (především v básnické tvorbě A. Doležala a překladech...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 27-36
Annotation: Studie se zabývá různými obrazy idyly v básnické skladbě "Pamětná celému světu Tragoedia" A. Doležala. Autorka se soustřeďuje na sledování...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 3, s. 201-210
Annotation: Studie analyzující níže zmíněné dílo A. Doležala s důrazem na kombinaci slova a obrazu, zejm. v souvislosti s inspirací dílem J. A. Komenského.
Article