By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 4, s. 355-365
Annotation: Studie ke vzniku a vývoji slovenské básnické avantgardy po roce 1918 (zejm. v průběhu třicátých let 20. století), ke slovenskému nadrealismu...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 1, s. 22-31
Annotation: Studie ke vzniku a vývoji slovenského nadrealismu (zejm. k osobnosti R. Fabryho a jeho básnické sbírce Uťaté ruky), mj. ke vzniku prvních surrealistických...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 2, s. 123-147
Annotation: Studie k vývoji slovenského nadrealismu, zejm. o poezii meziválečné generace (básnické sbírky R. Fabryho a V. Reisela) a teoretických článcích...
Article