By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 1, s. 9-27
Annotation: Studie sledující vzájemné inspirace v básnické tvorbě obrozeneckých básníků: Ukrajince T. Ševčenka a Slováka J. Kollára.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 6, s. 435-453
Annotation: Studie se věnuje cestopisným článkům Félixe Kutlíka ze 60. let 20. století (vydaným anonymně a pod pseudonymem Felkovský; mj. o cestě do Prahy...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 2, s. 89-111
Annotation: Studie zaměřená na původ a vývoj postavy žalující bohyně Slávy v básnické skladbě Jána Kollára a dokládá její vazby na rakouské a uherské...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 201-219
Annotation: Studie se soustředí na fenomén exodu jako jeden ze základních faktů života J. Kollára a prezentuje jeho odraz v Kollárově literárním díle;...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 215-233
Annotation: Studie s kapitolami: "Vysoké - nízke" v systéme komunikačných opozícií modelujúcich svět; Indikátory vysokého a nízkeho v literárnych textoch;...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 2, s. 115-137
Annotation: Versologická studie k dílu J. Kollára, obsahuje úryvky básní, zejm. k níže zmíněným básnickým dílům.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 1, s. 5-28
Annotation: Studie analyzující strukturu časoměrného verše J. Kollára ve srovnání s časomírou J. Hollého (mj. v jeho překladech antické poezie).
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 132-148
Annotation: Studie k otázce česko-slovenských vztahů v literatuře národního obrození a slovenskému vztahu k myšlence slovanské vzájemnosti ve 20. a 30....
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 6, s. 656-657
Annotation: Recenzní glosa.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 6, s. 612-616
Annotation: Úvaha nad významem regionu v literatuře, mj. k české a slovenské literárněvědné regionalistice a k regionálním aspektům Kollárovy Slávy...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 6, s. 537-554
Annotation: Studie vycházející z teorie G. W. F. Hegela o zániku eposu, opouštění velkých národních témat a příklonu poezie k subjektivitě; autor sleduje...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 1, s. 107-111
Annotation: Edice česky psané parodické básnické skladby Š. Krčméryho Slávy vnučka s úvodním komentářem.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 4, 1957, č. 1, s. 3-34
Annotation: Studie. V úvodu se pokouší vymezit pojem "klasicistická poezie" - její charakteristické znaky, období, jakého se týká. V této první části...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 4, s. 432-463
Annotation: Stať se věnuje polské reflexi tvorby J. Kollára - jak jeho slovenského díla, tak otázky překladů do polštiny. První ohlas pochází z roku 1822,...
Article