By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 3, s. 276-288
Annotation: Studie k překladu verše, zejm. k zachování rytmické identity přeložené básnické skladby na příkladech Zvěřinova překladu Hviezdoslavovy...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 4, s. 389-397
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku, mj. ke studiím uvedených literárních vědců.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 6, s. 567-580
Annotation: Studie k rytmotvorným prvkům verše, syntaxi a metru, mj. k štúrovskému romantickému verši (dvanáctislabičnému) a jeho překladu do češtiny...
Article