By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 5, s. 512-514
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 5, s. 370
Annotation: Referát o česko-slovenském interdisciplinárním vědeckém workshopu, následuje přetisk některých příspěvků (dále pokračuje in: Slovenská...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 5, s. 378-387
Annotation: Studie k traktátu O lstech a chytrostech ďábelských; pozice pojmu "traktát" v českém uvažování o starší literatuře (E. Petrů, P. Čornej),...
Article