By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 123-134
Annotation: Studie o básnické skladbě "Marína" A. Sládkoviče. Autor se soustřeďuje na dějiny ediční přípravy a vydávání díla, obzvláště ty na nichž...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 34, 1987, č. 1, s. 60-72
Annotation: Studie.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 172-198
Annotation: Studie s kapitolami: Básně v předbřeznových časopisech. - Ohlášení Maríny. - Rukopis Detvana.; Didaktická poezie. - Detvan, lidová slovesnost....
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 215-233
Annotation: Studie s kapitolami: "Vysoké - nízke" v systéme komunikačných opozícií modelujúcich svět; Indikátory vysokého a nízkeho v literárnych textoch;...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 6, s. 537-554
Annotation: Studie vycházející z teorie G. W. F. Hegela o zániku eposu, opouštění velkých národních témat a příklonu poezie k subjektivitě; autor sleduje...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 6, s. 567-580
Annotation: Studie k rytmotvorným prvkům verše, syntaxi a metru, mj. k štúrovskému romantickému verši (dvanáctislabičnému) a jeho překladu do češtiny...
Article