By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 29, 1982, č. 5, s. 399-427
Annotation: Studie; též o: J. V., Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy, Praha 1981.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 5, s. 448-456
Annotation: Studie k názorům J. Vlčka na slovenskou literaturu zachyceným v níže zmíněné knize; zejm. k překladu monografie do ruštiny a změnám, které...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 129-146
Annotation: Studie o slovenské literatuře štúrovského období a faktorech ovlivňujících vytváření širšího literárního povědomí (publikační možnosti,...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 6, s. 557-570
Annotation: Studie k diskusi o Ľudovítu Štúrovi, jeho politické aktivitě a prosazování myšlenky slovanské vzájemnosti v devadesátých letech 19. století...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 5, s. 512-513
Annotation: Recenze.
Article