By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 304-313
Annotation: Studie o působení E. Bondyho v Bratislavě a jeho vlivu a zapojení do zdejšího kulturního a uměleckého života. Autor zohledňuje také spisovatelovu...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 162-163
Annotation: Recenze monografie "Bohumil Hrabal a výtvarné umění" E. Čapkové.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 6, s. 525-526
Annotation: Anotace konferenčního sborníku, který připomínal pětisté výročí smrti Augustina Moravského; konference se konala 13. listopadu 2013 v Budapešti.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 5, s. 438-442
Annotation: Studie k textologické přípravě edic poezie a korespondence F. Hrubína.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 1, s. 75-77
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 294-297
Annotation: Referát o literární sekci konference uspořádané u příležitosti 200. výročí narození K. J. Erbena.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 2, s. 143-163
Annotation: Studie mapující činnost meziválečného pražského nakladatele slovenské literatury a propagátora slovenské kultury L. Mazáče. Doplněno o níže...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 201-219
Annotation: Studie se soustředí na fenomén exodu jako jeden ze základních faktů života J. Kollára a prezentuje jeho odraz v Kollárově literárním díle;...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 240-258
Annotation: Studie analyzující níže zmíněnou sbírku P. J. Šafaříka, její recepci a význam ve vývoji slovenské literatury.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 4, s. 358-366
Annotation: Přetisk příspěvku proneseného na níže zmíněné konferenci. Autor mapuje názory kritiků z okruhu časopisu DAV na kritickou metodu F. X. Šaldy...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 2, s. 189-191
Annotation: Recenze níže zmíněného souboru studií, mj. o J. Kollárovi.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 3, s. 201-210
Annotation: Studie analyzující níže zmíněné dílo A. Doležala s důrazem na kombinaci slova a obrazu, zejm. v souvislosti s inspirací dílem J. A. Komenského.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 3, s. 270-284
Annotation: Studie. Komentář k dopisům P. J. Šafaříka F. Palackému; citováno z korespondence.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 5/6, s. 438-451
Annotation: Studie analyzující literární tvorbu E. Fikera, zejm. k českým tématům a zobrazení českého prostředí v detektivce. Příspěvek zazněl na...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 5/6, s. 491-492
Annotation: Nekrolog literárního historika Z. Berana.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 1, s. 58-66
Annotation: Studie o naratologických aspektech Šaldova myšlení. Autor ukazuje souvislosti mezi konceptem Šaldovým a koncepty pražského strukturalismu a sleduje...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 2, s. 146-148
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 5, s. 394-395
Annotation: Portrét L. Knězka.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 4, s. 292-299
Annotation: Studie, věnovaná londýnskému exilovému politickému angažmá V. Fischla v letech 1940-1941.
Article