By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 11-35
Annotation: Studie o vzájemné recepci literárních děl a konceptu česko-slovenské a slovensko-české biliterárnosti. Autorka zohledňuje otázky kulturních...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 5, s. 416-418
Annotation: Zpráva o konání vědeckého semináře "Podoby modernismu v literatúre 1. Československej republiky 1918-1938" (20. 9. 2018).
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 5, s. 411-415
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 6, s. 489-491
Annotation: Zpráva o konferenci.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 1, s. 64-68
Annotation: Recenze na dvě knihy, z toho Literatúra v hľadaní čitateľa pojednává mj. i o K. Čapkovi.
Article
6
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 5, s. 409-417
Annotation: Studie analyzuje vybrané diskuse první poloviny 50. let 20. století, které byly spojené s přípravou 2. sjezdu československých spisovatelů v...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 3, s. 260-262
Annotation: Referát o konferenci pořádané 23. 5. 2013 v Ústavu slovenskej literatúry SAV.
Article
10
11
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 3, s. 263-267
Annotation: Recenze sborníku ze stejnojmenné konference.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 2, s. 98-104
Annotation: Otisk příspěvku k proměně hodnotovo-estetického paradigmatu v české a slovenské kultuře 60. let, proneseného na níže zmíněném semináři.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 259-271
Annotation: Studie k vlivu vitalistické filozofie H. Bergsona a českého vitalisticky orientovaného myšlení na poezii J. Smreka.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 5, s. 442-448
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného na níže zmíněné konferenci. Blok příspěvků uvozen redakční poznámkou na s. 409.
Article
20