By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 6, s. 568-583
Annotation: Studie o kvantitativně-korpusovém přístupu k otázce vícejazyčnosti v současných českých básnických textech. Autoři se soustřeďují na počet,...
Article
2
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 135-151
Annotation: Studie se zabývá překladatelskou činností A. Straky - kulturního atašé Československa v Maďarsku v meziválečném období. Autorka se soustřeďuje...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 2, s. 150-153
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 5, s. 386-396
Annotation: Studie se zabývá sporem o básnickou sbírku M. Válka z roku 1965 "Milovanie v husej koži" mezi S. Šmatlákem a M. Hamadou jako jednou z klíčových...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 5, s. 438-442
Annotation: Studie k textologické přípravě edic poezie a korespondence F. Hrubína.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 5, s. 428-437
Annotation: Studie srovnává dosavadní edice Slezských písní P. Bezruče (se zřetelem zejm. k edici M. Červenky a B. Štorka) a předkládá návrh nového...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 1, s. 30-52
Annotation: Studie k litanické formě ve slovenské literatuře vycházející zejm. z níže zmíněné studie P. Winczera; mj. ve srovnání s francouzskou a českou...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 240-258
Annotation: Studie analyzující níže zmíněnou sbírku P. J. Šafaříka, její recepci a význam ve vývoji slovenské literatury.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 6, s. 444-460
Annotation: Studie o žánru lyrické poezie z hlediska jeho zapojování do domácích literárních tradic.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 6, s. 508-510
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 49, 2002, č. 4, s. 264-300
Annotation: Komparatistická studie.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 48, 2001, č. 6, s. 520-525
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 47, 2000, č. 4/5, s. 325-333
Annotation: Studie je úvodní kapitolou chystané knihy Dějiny českého volného verše.
Article
16
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 43, 1996, č. 4, s. 283-286
Annotation: Recenze sborníku interpretací básně Vyvolavač ze sbírky: Mikulášek Oldřich, Ortely a milosti.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 41, 1994, č. 5/6, s. 411-416
Annotation: Studie.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 41, 1994, č. 5/6, s. 417-427
Annotation: Studie.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 40, 1993, č. 4, s. 285-291
Annotation: Interpretace; Válek Miroslav.
Article