By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 2, s. 143-163
Annotation: Studie mapující činnost meziválečného pražského nakladatele slovenské literatury a propagátora slovenské kultury L. Mazáče. Doplněno o níže...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 4, s. 348-357
Annotation: Studie k přínosu J. Nogeho ke zkoumání literatury pro děti a mládež, zejm. na základě jeho příspěvků v časopise Zlatý máj.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 331-342
Annotation: Studie k níže zmíněné sbírce znamenající přelom v poetice slovenského básníka Š. Strážaya, zejm. k její dobové recepci a k posunům (mj....
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 6* (mimořádné číslo), s. 61-71
Annotation: Přehledová studie k českým vědeckým exilovým institucím a pracovištím, mj. též k přenosu české strukturalistické tradice do zahraničí.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 6* (mimořádné číslo), s. 29-37
Annotation: Studie analyzující snahy o vzájemnou česko-slovenskou literární spolupráci v britském exilu v době druhé světové války, zejm. k exilové knižní...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 6* (mimořádné číslo), s. 25-28
Annotation: Studie analyzující český kulturní a literární život v době tzv. Druhé republiky, mj. k dobovým periodikům.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 2/3, s. 112-129
Annotation: Studie o nejmladší československé literatuře druhé poloviny padesátých let založená na analýze situace časopisů Květen a Mladá tvorba. Autorka...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 6, s. 442-451
Annotation: Studie k českému a slovenskému literárnímu dění v šedesátých letech 20. století optikou literárních časopisů, srovnání českého a slovenského...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 49, 2002, č. 5, s. 431-432
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 5, s. 483-484
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 3, s. 246-271
Annotation: Studie k seriálu třinácti dopisů J. Vlčka uveřejňovaných v letech 1879 a 1880 v časopise Orol; s kapitolami První impulzy (Bystrica a Vídeň,...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 1, s. 121-123
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 3, s. 347-352
Annotation: Studie ke kritickému přijetí Královy prózy v níže zmíněných českých periodicích.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 172-198
Annotation: Studie s kapitolami: Básně v předbřeznových časopisech. - Ohlášení Maríny. - Rukopis Detvana.; Didaktická poezie. - Detvan, lidová slovesnost....
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 3, s. 329-346
Annotation: Studie s kapitolami: Slovenská kniha pro Čechy. - Detvan v Národní bibliotéce. - To české tábory!; Všechny básně! - Duchovní písně. - Závěr....
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 5, s. 598-603
Annotation: Přehledový článek k německé literární vědě, zejm. k níže zmíněným časopisům a publikacím nakladatelství Akademie - Verlag.
Article
18
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 1, s. 94-96
Annotation: Recenze prvního čísla níže zmíněného časopisu (1974).
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 1, s. 74-80
Annotation: Článek informující o historii a obsahu níže zmíněného časopisu.
Article