By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 115-138
Annotation: Studie o literárněkritické a uměleckokritické činnosti Š. Krčmérého. Autorka se soustřeďuje na ukázání, jak Krčmérého tradicionalismus...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 2, s. 154-156
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 2, s. 158-160
Annotation: Referát o kolokviu věnovaném tématu Klasicismus. To se konalo 28. 1. 2016 v Bratislavě. Debaty o rysech klasicismu a jeho definici se zúčastnil...
Article
4
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, mim. č., s. 108-123
Annotation: Studie k percepci, zážitkovosti a modální sémiotice v teorii umění.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 1, s. 56-65
Annotation: Studie k otisku textu "Prednášanie historicko-estetické Jána Vratislava Francisciho v Bratislave 1843" (jako příloha studie na s. 66-73). Autorka...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 1, s. 69-72
Annotation: Portrét L. Plesníka.
Article
8
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 4, s. 301-309
Annotation: Studie, která z perpektivy pochybnosti analyzuje pojem moderny jako stylové epochy, resp. samotný estetický pojem epochy jako produkt modernistického...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 5, s. 353-360
Annotation: Rozbor prózy J. Hrušovského míří k postižení obecnějšího vztahu mezi modernistickým "režimem signifikace", který zviditelňuje označující,...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 454-459
Annotation: Esej o možnostech využití kognitivních přístupů v literární vědě rozvíjí podněty prací M. Turnera, D. Hermana, N. N. Hollanda, S. Gallaghera.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 460-462
Annotation: Úvaha nad jednou studií F. Matejova o lyrice. Zmíněny jsou H. Friedrich, J. F. Lyotard, A. Bžoch, Z. Mathauser, M. Heidegger, H. R. Jauss, W. Iser,...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 5, s. 418-422
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 47, 2000, č. 6, s. 502-506
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 39, 1992, č. 2, s. 143-149
Annotation: Ján Duchoň; studie srovnávající estetické (poetické i rétorické) teorie J. A. K. a J. D. (na základě jejich prací: O poezii české; Od král'ovstva...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 5/6, s. 423-428
Annotation: Referát přednesený 3. 9. 1991 na dobříšské konferenci Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy (K stému výročí narození...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 5/6, s. 372-384
Annotation: Studie.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 31, 1984, č. 5, s. 457-461
Annotation: Recenze; Literatura a anticipace.
Article
19
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 242-245
Annotation: Recenze.
Article