By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 1-18
Annotation: Studie o vyprávěčských strategiích ve spise "Vedomosti o Tekovskej stolici" M. Bela. Autor se soustřeďuje na různorodost využitých autorem literárních...
Article
2
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, mim. č., s. 66-83
Annotation: Studie k historiografii slovenské literatury.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 1, s. 1-16
Annotation: Studie upozorňující na redukované kulturně-historické vnímání 50. let analyzuje politicko-ideologickou proměnu funkce literární kritiky ve...
Article
7
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 2, s. 98-104
Annotation: Otisk příspěvku k proměně hodnotovo-estetického paradigmatu v české a slovenské kultuře 60. let, proneseného na níže zmíněném semináři.
Article
9
10
11
12
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 5, s. 466-470
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6, 12. 4., s. 589-598
Annotation: Polemická reakce na kritické studie T. Kubíčka k níže uvedené monografii (Slovenská literatúra č. 1/2010; s. 85-95; Bohemica Olomucensia 1 -...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6, 12. 4., s. 519-537
Annotation: Studie k základním myšlenkovým proudům charakterizujícím romantismus v různých vývojových fázích a národních podobách; s kapitolami: Poezie...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6, 12. 4., s. 538-551
Annotation: Pokračování studie z č. 5/2010; k významu pojmu "poetské umění" v literárněvědné terminologii B. Tablice.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 343-402
Annotation: Blok příspěvků přednesených na níže zmíněném vědeckém semináři věnovaném památce S. Šmatláka a zaměřeném na dějiny i současný...
Article
18
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 5, s. 9-13
Annotation: Rozhovor s literárním vědcem a kritikem M. Šútovcem. Uvozeno biograficko-bibliografickou poznámkou.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 5, s. 20-33
Annotation: Výběr z příspěvků pronesených na níže zmíněném semináři o skupině R 10, vytvořené slovenskými pražskými vysokoškoláky ve 30. letech...
Article