By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 205-209
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 53-62
Annotation: Studie o duchovním a spirituálním kontextu analýzy povídky "Hlucháň" J. G. Tajovského (ze sbírky "Na vojne").
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 93-96
Annotation: Studie o současné recepci literárního díla A. Sládkoviče. Autorka sleduje také vliv Sládkovičova obrozeneckého odkazu a romantické tradice...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 81-83
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 174-185
Annotation: Studie o literární tvorbě M. Figuli. Studie se soustřeďuje na analýzu a recepci spisovatelčiny prvotiny - souboru krátkých próz "Pokušenie"...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 211-221
Annotation: Studie nabízí shrnutí ústředních východisek prostorového obratu v moderních humanitních vědách a jejich aplikaci na slovenskou literaturu a...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 97-108
Annotation: Studie o propojení mezi literárněvědnou reflexi Ľ. Štúra a poetikou tvorby A. Sládkoviče (obzvláště básnickou skladbou "Detvan"). Autorka...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 19-39
Annotation: Studie o básnické tvorbě P. G. Hlbina z druhé poloviny 30. let 20. století. Autor sleduje proměny poetiky jeho poezie (sbírka básní "Duha"), obzvláště...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 58-73
Annotation: Studie o konstruování poetických významů v básnické tvorbě J. Ondruše a A. Vutimského. Autorka se soustřeďuje na problematiku nedostačujících...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 36-45
Annotation: Studie o dobové recepci prózy "Spoločenské pôžitky" M. Kukučina.
Article
11
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 3, s. 280-285
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 93-104
Annotation: Studie o analogiích v básnické tvorbě T. Ševčenka a slovenských romantických básníků: S. Chalupka, A. Sládkoviče, J. Kráľe a J. Botta.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 331-344
Annotation: Studie o způsobu prezentace antisemitismu ve slovenské literatuře na příkladu tvorby F. Švantnera. Autor se soustřeďuje na vztahy mezi literárními...
Article
15
16
17
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 306-330
Annotation: Studie o literárních dějinách trenčínské legendy v slovenské literatuře 19. a 20. století.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 433-447
Annotation: Studie o novele "Olovený vták" M. Figuli v kontextu dobové literární produkce a historicko-sociálního pozadí. Autorka se soustřeďuje na určení...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 448-466
Annotation: Studie o románové prvotině D. Krausa "Životy unikajúce". Autor se soustřeďuje na recepci díla, zohledňující žánrovou, literárněhistorickou...
Article