By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 294-297
Annotation: Referát o literární sekci konference uspořádané u příležitosti 200. výročí narození K. J. Erbena.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 5, s. 506-507
Annotation: Životopisný portrét slovenského literárního vědce a kritika u příležitosti jeho 70. narozenin.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 5, s. 508-509
Annotation: Životopisný portrét slovenského literárního vědce a kritika u příležitosti jeho 70. narozenin.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 10-13
Annotation: Přetisk příspěvku o výrazových kvalitách vědeckého díla F. Mika předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 14-18
Annotation: Přetisk příspěvku k významu pojmu "zážitkovost výrazu" v literárněvědném a stylistickém díle F. Mika, předneseného na níže zmíněném...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 19-23
Annotation: Přetisk příspěvku k vymezení ontologického statutu literárního díla podle F. Mika (zejm. k pojmu "recepčné bytie diela"), předneseného na...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 24-28
Annotation: Přetisk příspěvku k interpretační metodě F. Mika, předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti 90. narozenin F....
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 29-32
Annotation: Přetisk vzpomínkového příspěvku o odborných konzultacích s F. Mikem - mj. k centrálním pojmům jeho literárněvědného uvažování - předneseného...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 35-40
Annotation: Přetisk příspěvku ke stylistice, recepci a analýze textu podle výkladu F. Mika, předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 41-45
Annotation: Přetisk příspěvku ke stylistické koncepci F. Mika (zejm. k pojmu "lomený štýl"), předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 46-51
Annotation: Přetisk příspěvku ke stylistické koncepci F. Mika a jeho výkladu literární komunikace, zejm. k jeho definici stylu a vlastností výrazové soustavy,...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 52-56
Annotation: Přetisk příspěvku ke stylistické koncepci F. Mika a jeho výkladu literární komunikace a interpretace uměleckého textu ve vztahu ke strukturalistické...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 57-63
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti 90. narozenin F. Mika.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 1, s. 64-65
Annotation: Životopisný portrét literárního vědce a diplomata R. Chmela při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin, mj. k jeho působení na slovenské...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 1, s. 66-68
Annotation: Životopisný portrét literárního vědce, teoretika postmoderny T. Žilky při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 5, s. 493-495
Annotation: Referát o konferenci pořádané u příležitosti šedesátých narozenin F. Mika.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 1, s. 80-87
Annotation: Studie k činnosti L. Novomeského v Památníku národního písemnictví a k rukopisným poznámkám uloženým v Literárním archivu PNP vztahujícím...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 1, s. 33-40
Annotation: Studie mapující komparatistické bádání K. Rosenbauma v oblasti česko-slovenských literárních kontaktů.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 1, s. 6-11
Annotation: Studie k literárněhistorickému bádání K. Rosenbauma věnovanému slovenskému národnímu obrození.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 1, s. 19-32
Annotation: Studie ke kulturně-politickým úvahám, literárněkritické a ediční činnosti K. Rosenbauma, zejm. k níže zmíněné knize.
Article