By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 409-411
Annotation: Zpráva o konferenci.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 406-408
Annotation: Zpráva o konferenci.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 389-392
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 6, s. 489-491
Annotation: Zpráva o konferenci.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 393-395
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 3, s. 232-234
Annotation: Referát na mezinárodní konferenci "K dielu Pavla Vilikovského", která se konala 6. 4. 2016 v Bratislavě.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 3, s. 237-239
Annotation: Referát na konferenci o slovenském prozaikovi, básníkovi a kritikovi S. H. Vajanském, která se uskutečnila 19. 3. 2016 na půdě Filozofického...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 3, s. 264-265
Annotation: Referát z konference věnované 200. výročí narození L. Štúra a 90. výročí narození O. Čepana.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 4, s. 338-340
Annotation: Referát o konferenci konané 9. dubna 2014.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 6, s. 543-545
Annotation: Referát o konferenci pořádané 18. 9. 2013 v Nitře.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 4, s. 360-363
Annotation: Referát o konferenci (24.-25. 5. 2012 v ÚSL SAV).
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 3, s. 263-267
Annotation: Recenze sborníku ze stejnojmenné konference.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 3, s. 268-271
Annotation: Referát o konferenci konané v Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislavě ve spolupráci s FF JČU 3.-4. 5. 2012.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 2, s. 173-178
Annotation: Recenze sborníku níže uvedené konference konané pod záštitou ÚSL SAV v říjnu 2010.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 5, s. 445-449
Annotation: Recenze sborníku z konference pořádané Ústavem slovenskej literatúry SAV 19. 5. 2011.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 1, s. 51-53
Annotation: Referát o semináři.
Article
20