By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 36-45
Annotation: Studie o dobové recepci prózy "Spoločenské pôžitky" M. Kukučina.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 115-138
Annotation: Studie o literárněkritické a uměleckokritické činnosti Š. Krčmérého. Autorka se soustřeďuje na ukázání, jak Krčmérého tradicionalismus...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 172-179
Annotation: Studie o literárněvědné a literárněkritické činnosti V. Petríka.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 183-197
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Rivers of Babylon" P. Pišťanka v kontextu postmoderní literatury. Autorka se soustřeďuje na...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 3, s. 200-207
Annotation: Studie rozebírá mezigenerační spory mezi autory nadrealismu (spolu s jejich generačními kritiky) a představiteli starší generace, především...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 1, s. 1-15
Annotation: Studie o uplatnění pojmu socialistický realismus v domácí reflexi literatury 1. poloviny 70. let 20. století v období nástupu normalizace.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 1, s. 16-21
Annotation: Studie se zabývá specifickou poetikou literárněkritických textů zveřejňovaných ve slovenském literárním samizdatu ve 2. polovině 80. let 20....
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 1, s. 22-28
Annotation: Studie přispívá k poznání mechanismů, kterými oficiální komunistická moc kontrolovala a reglementovala literárněkritický provoz ve slovenské...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 5, s. 335-344
Annotation: Studie věnovaná počátkům literárněkritického díla Petera Zajace v 60. letech 20. století.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 2, s. 96-114; č. 3, s. 231-243; č. 4, s. 306-318
Annotation: Studie o změnách slovenské literární kritiky v období 1965-1970 vychází z tehdejších polemik a využívá teorii polí P. Bourdieua.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 4, s. 291-305
Annotation: Studie o J. Motulkovi, básníkovi katolické moderny, a recepci jeho básní před r. 1989 a po něm.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 4, s. 340-343
Annotation: Referát o 7. ročníku semináře pořádaného 29. 4. 2014.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 5, s. 386-396
Annotation: Studie se zabývá sporem o básnickou sbírku M. Válka z roku 1965 "Milovanie v husej koži" mezi S. Šmatlákem a M. Hamadou jako jednou z klíčových...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 1, s. 1-16
Annotation: Studie upozorňující na redukované kulturně-historické vnímání 50. let analyzuje politicko-ideologickou proměnu funkce literární kritiky ve...
Article
16
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 4, s. 358-366
Annotation: Přetisk příspěvku proneseného na níže zmíněné konferenci. Autor mapuje názory kritiků z okruhu časopisu DAV na kritickou metodu F. X. Šaldy...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 4, s. 348-357
Annotation: Studie k přínosu J. Nogeho ke zkoumání literatury pro děti a mládež, zejm. na základě jeho příspěvků v časopise Zlatý máj.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 5, s. 409-416
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného na níže zmíněné konferenci. Blok příspěvků uvozen redakční poznámkou na s. 409.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 5, s. 417-424
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného na níže zmíněné konferenci. Blok příspěvků uvozen redakční poznámkou na s. 409.
Article