By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 222-234
Annotation: Studie o způsobech a strategiích prezentace městského prostoru Bratislavy v literární tvorbě J. Alexyho. Autor se soustřeďuje na zkoumání kulturně-historického...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 211-221
Annotation: Studie nabízí shrnutí ústředních východisek prostorového obratu v moderních humanitních vědách a jejich aplikaci na slovenskou literaturu a...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 97-108
Annotation: Studie o propojení mezi literárněvědnou reflexi Ľ. Štúra a poetikou tvorby A. Sládkoviče (obzvláště básnickou skladbou "Detvan"). Autorka...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 348-356
Annotation: Studie o výzkumu městského prostředí jako znakového prostoru. Autor se soustřeďuje na analýzu městského prostoru a jeho transformace v románu...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 1-10
Annotation: Studie o vzniku a dějinách textologické a ediční praxe na Slovensku. Autorka se v tom kontextu soustřeďuje na teoretickou reflexi v 50. a 60. letech...
Article
6
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 6, s. 650-655
Annotation: Studie o výsledcích projektu "Výsledky vzniku" Z. Husárové a Ľ. Panáka, zaměřeného na poezii generovanou neuronovou síti o názvu Liza Gennart.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 397-412
Annotation: Studie o možnostech a omezeních jazykových aktualizaci poetického textu ve slovenském kontextu. Autor sleduje postupy, kterých účelem je radikální...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 285-299
Annotation: Studie o problému individuality jako mechanismu kontroly v podmínkách kolektivistické společnosti. Autor analyzuje diskurzivní nástroje a žánry...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 247-257
Annotation: Studie o základních pojmech kognitivní literární vědy se zvláštním důrazem na problematiku literárnosti.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 237-240
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 441-462
Annotation: Studie o konstruování lyrického subjektu ve slovenské experimentální poezii P. Macsovszkého a M. Habaje. Metodologický autorka studie vychází...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 68-87
Annotation: Studie o identifikování "poetiky přítomnosti" v aktivitách československých subkultur po roce 1948. Autor vychází z konceptů "principu autenticity"...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 140-152
Annotation: Rozhovor se slovenským literárním teoretikem P. Zajacem o lyrickém minimalismu v literatuře a umění; datováno: 15.-16. 3. 2019.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 163-164
Annotation: Zpráva o konání workshopu na téma Digital Humanities na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře (15. 3. 2019).
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 103-113
Annotation: Studie o významu pojmu poetika, jak vyplývá ze studie P. Zajace "Prolegomena k poetike slovenské literatúry po roku 1945". Autorka se soustřeďuje...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 88-102
Annotation: Studie o pozici literárního díla v rámci střetu mezi obecnými pravidly literárního diskurzu a jeho jedinečným charakterem, vyplývajícím z...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 79-80
Annotation: Zpráva o průběhu semináře.
Article
20