By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 211-221
Annotation: Studie nabízí shrnutí ústředních východisek prostorového obratu v moderních humanitních vědách a jejich aplikaci na slovenskou literaturu a...
Article
2
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 413-432
Annotation: Studie o časopise Hlas (1898-1904) a jeho úloze pro slovenský politický, sociální a kulturní život celého 20. století. Autorka sleduje tyto vlivy...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 6, s. 419-446
Annotation: Studie o procesu pravidelného opakování se jednotlivých procesů a jevů v rámci vývoje literatury, které jsou následně reflektovány v literární...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 1, s. 73-75
Annotation: Recenze monografie "Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre" J. Cvikové.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 2, s. 158-160
Annotation: Referát o kolokviu věnovaném tématu Klasicismus. To se konalo 28. 1. 2016 v Bratislavě. Debaty o rysech klasicismu a jeho definici se zúčastnil...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 5, s. 326-334
Annotation: Studie se věnuje Zajacově rozpracované "estetice chvění", "chvění" lyrického textu autor studie konkrétně interpretuje na básni J. Ondruše...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 3, s. 257-263
Annotation: Recenze.
Article
9
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 6, s. 517-521
Annotation: Recenze sborníku příspěvků 3. bloku IV. kongresu světové literárněvědné bohemistiky s tématem Česká literatura v interdisciplinárních,...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 5, s. 452-453
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 293-294
Annotation: Referát o konferenci.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 5, s. 397-408
Annotation: Studie o vztahu literatury a filozofie v raných dílech M. Foucaulta.
Article
16
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 5/6, s. 506-507
Annotation: Referát o konferenci.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 6, s. 477-486
Annotation: Studie o paradoxu jako rétorické figuře, ale zároveň též jako o důležitém prvku výstavby moderních románů a konstitutivní součásti "poetiky...
Article
20