By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 1-18
Annotation: Studie o vyprávěčských strategiích ve spise "Vedomosti o Tekovskej stolici" M. Bela. Autor se soustřeďuje na různorodost využitých autorem literárních...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 53-62
Annotation: Studie o duchovním a spirituálním kontextu analýzy povídky "Hlucháň" J. G. Tajovského (ze sbírky "Na vojne").
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 365-368
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 359-364
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 174-185
Annotation: Studie o literární tvorbě M. Figuli. Studie se soustřeďuje na analýzu a recepci spisovatelčiny prvotiny - souboru krátkých próz "Pokušenie"...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 154-173
Annotation: Studie o transformaci slovenských vánočních her jako dramatického schématu v modernistických divadelních her počátku 20. století. Autor sleduje...
Article
9
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 288-303
Annotation: Studie o způsobech reprezentace Bratislavy v románové prvotině D. Krause "Životy unikajúce" v kontextu dobové slovenské literární produkce.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 314-324
Annotation: Studie o motivu města v dramatické tvorbě V. Klimáčka. Autorka se soustřeďuje na způsoby literárního zpracování obrazu Bratislavy v dramatických...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 304-313
Annotation: Studie o působení E. Bondyho v Bratislavě a jeho vlivu a zapojení do zdejšího kulturního a uměleckého života. Autor zohledňuje také spisovatelovu...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 222-234
Annotation: Studie o způsobech a strategiích prezentace městského prostoru Bratislavy v literární tvorbě J. Alexyho. Autor se soustřeďuje na zkoumání kulturně-historického...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 246-254
Annotation: Studie o způsobech prezentace městského prostoru Bratislavy v memoárové a publicistické tvorbě M. Urbana. Autor se soustřeďuje na proměny toho...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 235-245
Annotation: Studie o vyprávěčských strategiích a způsobech prezentace Bratislavy v českých cestopisech meziválečného období. Autorka se soustřeďuje na...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 255-262
Annotation: Studie o novele "Laco a Bratislava" I. Horvátha v kontextu způsobu prezentace meziválečné Bratislavy. Autorka se soustřeďuje na iniciační aspekty...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 97-108
Annotation: Studie o propojení mezi literárněvědnou reflexi Ľ. Štúra a poetikou tvorby A. Sládkoviče (obzvláště básnickou skladbou "Detvan"). Autorka...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 348-356
Annotation: Studie o výzkumu městského prostředí jako znakového prostoru. Autor se soustřeďuje na analýzu městského prostoru a jeho transformace v románu...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 58-73
Annotation: Studie o konstruování poetických významů v básnické tvorbě J. Ondruše a A. Vutimského. Autorka se soustřeďuje na problematiku nedostačujících...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 36-45
Annotation: Studie o dobové recepci prózy "Spoločenské pôžitky" M. Kukučina.
Article