By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 5, s. 371-385
Annotation: Studie rekonstruuje literární polemiku mezi spisovatelem a esejistou V. Mináčem a literárním kritikem M. Hamadou (emblematickou událost slovenského...
Article
2
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 28, 1981, č. 6, s. 481
Annotation: Redakční poznámka uvozující blok příspěvků z konference KSČ a literatúra, uspořádané Literárnovedným ústavom SAV a Ústavem pro českou...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 4, s. 359-376
Annotation: Přetisk překladu přednášky pronesené na zasedání Slovenskej literárnovednej spoločnosti pri SAV 2. 5. 1979; s oddíly Vzťah literatúry a kultúry...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 5, s. 444-456
Annotation: Studie o pozitivismu a novopozitivismu z hlediska marxistické literární vědy.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 1, s. 1-11
Annotation: Esej vykládající česko-slovenské literární vztahy z hlediska marxistické literární historie.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 6, s. 603-605
Annotation: Recenze sborníku příspěvků z níže zmíněné konference.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 3, s. 273-286
Annotation: Studie k individuálnímu a společenskému aspektu umění (literatury) v pojetí marxistické estetiky.
Article
9
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 1, s. 32-50
Annotation: Studie; mj. též k ustavování programu socialistického realismu.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 4, s. 501-506
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 6, s. 694-711
Annotation: Studie k rozdílům teoretických východisek marxisticko-leninské a strukturalistické literární vědy a estetiky.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 6, s. 666-693
Annotation: Studie k definici socialistického realismu, vývoji teorie socialistického realismu a marxistické estetiky, k pojetí skutečnosti a pravdivému zobrazení...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 4, s. 459-488
Annotation: Přetisk překladu studie k teorii socialistického realismu (původně in: Voprosy literatury č. 1/1977); s podkapitolkami: Niektoré výsledky a perspektívy;...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 3, s. 257-285
Annotation: Studie k historickému vývoji, terminologii, metodologii a přínosu literárněvědného strukturalismu a jeho vztahu k marxistické koncepci literatury...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 5, s. 609-613
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 4, s. 486-489
Annotation: Recenze dvou níže zmíněných monografií.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 4, s. 473-476
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 6, s. 707-720
Annotation: Překlad studie k pojetí naturalismu, mj. ve francouzské a německé literární vědě, dále též v marxistické literární teorii a estetice.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 3, s. 299-300
Annotation: Nekrolog českého literárního kritika a marxistického teoretika.
Article