By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 93-96
Annotation: Studie o současné recepci literárního díla A. Sládkoviče. Autorka sleduje také vliv Sládkovičova obrozeneckého odkazu a romantické tradice...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 287-305
Annotation: Studie o edičních a textologických strategiích k zpracování slovenských textů psaných bernolákovskou slovenštinou a pocházejících z období...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 384-392
Annotation: Studie o studii "Juraj Rohoň" R. Brtáně, ve které literární vědec rozebírá Rohoňovu tvorbu a její místo v kontextu slovenského národního...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 430-440
Annotation: Studie o formách prezentace melancholie ve slovenské romantické literatuře. Autorka se v tom kontextu soustřeďuje na deníky a korespondenci M. Dohnányho.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 1, s. 9-27
Annotation: Studie sledující vzájemné inspirace v básnické tvorbě obrozeneckých básníků: Ukrajince T. Ševčenka a Slováka J. Kollára.
Article
6
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 165-182
Annotation: Studie se zabývá koncepcí česko-slovenské vzájemnosti v cestopisu "Cesta Slováka ku bratrům slovenským na Moravě a v Čechách" J. M. Hurbana.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 4, s. 264-277
Annotation: Studie o citacích obsažených v "Codexech revúckých" sepsaných S. Reussem. Autor se zaměřuje na tři hlavní aspekty jejich fungování: uvedení...
Article
9
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 6, s. 475-477
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 379-385
Annotation: Přetisk přednášky věnující se způsobu vnímání slovenské národní identity v postmoderní době.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 6, s. 485-486
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 6, s. 435-453
Annotation: Studie se věnuje cestopisným článkům Félixe Kutlíka ze 60. let 20. století (vydaným anonymně a pod pseudonymem Felkovský; mj. o cestě do Prahy...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 6, s. 518-521
Annotation: Recenze sborníku příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století (Plzeň, 21.-23. února 2013).
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 3, s. 253-257
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 3, s. 264-265
Annotation: Referát z konference věnované 200. výročí narození L. Štúra a 90. výročí narození O. Čepana.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 2, s. 89-111
Annotation: Studie zaměřená na původ a vývoj postavy žalující bohyně Slávy v básnické skladbě Jána Kollára a dokládá její vazby na rakouské a uherské...
Article
18
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 1, s. 1-14
Annotation: Studie ke koncepci česko-slovenského literárního jazyka prosazované B. Tablicem v době slovenského národního obrození a k jeho vztahu ke skupině...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 6, s. 503-506
Annotation: Zpráva o průběhu konference Z problematiky literárnej vedy, uspořádané u příležitosti 80. narozenin prof. P. Petrusa v Prešově 26. října...
Article