By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 43, 1996, č. 1/2, s. 54
Annotation: Poznámka ke konferenci o díle M. M. B. (Bratislava, 12.-13. 6. 1995); na s. 54-109 následuje blok příspěvků z konference; z českých autorů zastoupen:...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 43, 1996, č. 1/2, s. 131-134
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 43, 1996, č. 3, s. 153-160
Annotation: Studie o literárněhistorické koncepci V. Č.
Article
4
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 43, 1996, č. 6, s. 453-454
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 43, 1996, č. 5, s. 379-381
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 42, 1995, č. 6, s. 480-482
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 42, 1995, č. 2/3, s. 169-174
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 42, 1995, č. 4, s. 248-259
Annotation: Studie; porovnání Tylovy novely s novelou: Hurban Jozef Miloslav, Od Silvestra do Troch král'ov.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 41, 1994, č. 1/2, s. 154-156
Annotation: Recenze knihy zabývající se dílem Vladislava Vančury.
Article
11
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 41, 1994, č. 5/6, s. 446-449
Annotation: Studie.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 41, 1994, č. 5/6, s. 464-469
Annotation: Studie.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 40, 1993, č. 2/3, s. 118-122
Annotation: Studie v rámci monotematického čísla SL věnovaného osobnosti a dílu D. T.; mj. o samizdatovém sborníku k 70. narozeninám D. T. z roku 1983 a...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 40, 1993, č. 2/3, s. 127-230
Annotation: Bibliografie v rámci monotematického čísla SL věnovaného osobnosti a dílu D. T.; uvozeno Poznámkou k vzniku a metodike bibliografie (s. 123-126);...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 40, 1993, č. 4, s. 285-291
Annotation: Interpretace; Válek Miroslav.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 40, 1993, č. 4, s. 317-320
Annotation: Recenze; též o: Polák Josef, Tři kapitolky o Barunce Panklové, Praha, Nakladatelství Tomáš Houška 1992, 48 s.; Ivanov Miroslav, Zahrada života...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 40, 1993, č. 5, s. 403-404
Annotation: Zpráva z mezinárodní konference Poetika literárních žánrů a směrů ve světle estetiky a poetiky Roama Jakobsona (Brno, 9. 9.-11. 9.).
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 39, 1992, č. 4, s. 273-278
Annotation: O versologické rozpravě J. A. K. O poezii české (v tzv. leningradském sborníku šesti spisů Komenského) a o jeho časoměrné duchovní lyrice;...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 39, 1992, č. 5, s. 364-371
Annotation: Studie.
Article