By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 6, s. 447-461
Annotation: Studie o počátcích básnické tvorby S. H. Vajanského. Autor se soustřeďuje na analýzu veršovaného románu "Dušinský" z úhlu pohledu básnického...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 1, s. 64-68
Annotation: Recenze na dvě knihy, z toho Literatúra v hľadaní čitateľa pojednává mj. i o K. Čapkovi.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 3/4, s. 262-264
Annotation: Portrét M. M. Bachtina z roku 1979, doplněný komentářem překladatele.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 35, 1988, č. 5, s. 490-492
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 31, 1984, č. 1, s. 94-95
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 28, 1981, č. 1, s. 3-14
Annotation: Studie; z naší literatury především o postojích K. Konrada a K. Teigeho.
Article
9
10
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 4, s. 405-406
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 3, s. 302-328
Annotation: Studie; zejm. ke vztahu slovenské a ruské (sovětské) literatury a k roli skupiny DAV; mj. též ke vztahu české a slovenské literatury.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 4, s. 501-502
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 1, s. 115-117
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 3, s. 367-371
Annotation: Recenze.
Article
16
17
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 5, s. 616-618
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 4, s. 459-488
Annotation: Přetisk překladu studie k teorii socialistického realismu (původně in: Voprosy literatury č. 1/1977); s podkapitolkami: Niektoré výsledky a perspektívy;...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 2, s. 246-248
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article