By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 359-364
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 211-221
Annotation: Studie nabízí shrnutí ústředních východisek prostorového obratu v moderních humanitních vědách a jejich aplikaci na slovenskou literaturu a...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 11-35
Annotation: Studie o vzájemné recepci literárních děl a konceptu česko-slovenské a slovensko-české biliterárnosti. Autorka zohledňuje otázky kulturních...
Article
6
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 46-57
Annotation: Studie o projevech polonofilství slovenského literárního historika S. Mečiara na pozadí slovensko-polských vztahů ve 30. letech 20. století.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 186
Annotation: Anotace.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 93-104
Annotation: Studie o analogiích v básnické tvorbě T. Ševčenka a slovenských romantických básníků: S. Chalupka, A. Sládkoviče, J. Kráľe a J. Botta.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 105-114
Annotation: Studie o využití motivů vadnutí a pomsty v literární tvorbě J. Kalinčiaka a M. Vörösmartyho. Autorka se soustřeďuje na ukázání, jak prostřednictvím...
Article
11
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 345-363
Annotation: Studie o způsobech prezentace a tematizace každodenního života, obyčejnosti a banality ve slovenské literatuře po roku 1945. Autor se soustřeďuje...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 467-477
Annotation: Studie o textologických strategiích zpracování literární tvorby L. Bartolomeidesa. Autorka se soustřeďuje na Bartolomeidesovu ediční činnost...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 285-299
Annotation: Studie o problému individuality jako mechanismu kontroly v podmínkách kolektivistické společnosti. Autor analyzuje diskurzivní nástroje a žánry...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 329
Annotation: Úvodník ke číslu věnovanému literárnímu historikovi R. Brtáňovi.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 233-236
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 346-357
Annotation: Studie o uchopení problematiky dějin literárního překladu a interliterárních vztahů v monografii "Bohuslav Tablic. Život a dielo" R. Bráně.
Article
18
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 1, s. 65-66
Annotation: Zpráva o konání semináře "Modernizmus v slovenskej literatúre 1900-1948" (11. 12. 2018).
Article
20