By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 193-196
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 93-96
Annotation: Studie o současné recepci literárního díla A. Sládkoviče. Autorka sleduje také vliv Sládkovičova obrozeneckého odkazu a romantické tradice...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 135-144
Annotation: Studie o příkladech zhudebnění poezie A. Sládkoviče. Autorka sleduje důvody, které vedly skladatelé k volbě této inspirace a kompoziční strategie,...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 123-134
Annotation: Studie o básnické skladbě "Marína" A. Sládkoviče. Autor se soustřeďuje na dějiny ediční přípravy a vydávání díla, obzvláště ty na nichž...
Article
5
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 276-287
Annotation: Studie o proměnách způsobu zobrazování Bratislavy ve slovenské poezii v období 1945-1960. Autor se soustřeďuje na změny poetiky spojené s poválečnou...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 97-108
Annotation: Studie o propojení mezi literárněvědnou reflexi Ľ. Štúra a poetikou tvorby A. Sládkoviče (obzvláště básnickou skladbou "Detvan"). Autorka...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 19-39
Annotation: Studie o básnické tvorbě P. G. Hlbina z druhé poloviny 30. let 20. století. Autor sleduje proměny poetiky jeho poezie (sbírka básní "Duha"), obzvláště...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 58-73
Annotation: Studie o konstruování poetických významů v básnické tvorbě J. Ondruše a A. Vutimského. Autorka se soustřeďuje na problematiku nedostačujících...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 3, s. 280-285
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 3, s. 204-228
Annotation: Studie o způsobech realizace tématu plurality světů v slovenské poezii 18. století (především v básnické tvorbě A. Doležala a překladech...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 3, s. 187-203
Annotation: Studie o konceptu jazyka v literární tvorbě B. Tablice. Autorka se soustřeďuje na Tablicovu snahu stimulovat a přesvědčovat Slováky k používání...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 93-104
Annotation: Studie o analogiích v básnické tvorbě T. Ševčenka a slovenských romantických básníků: S. Chalupka, A. Sládkoviče, J. Kráľe a J. Botta.
Article
14
15
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 306-330
Annotation: Studie o literárních dějinách trenčínské legendy v slovenské literatuře 19. a 20. století.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 478-495
Annotation: Studie o básnických prvotinách P. O. Hviezdoslava psaných ve slovenštině a maďarštině. Autoři studie vychází z literární pozůstalosti A....
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 6, s. 650-655
Annotation: Studie o výsledcích projektu "Výsledky vzniku" Z. Husárové a Ľ. Panáka, zaměřeného na poezii generovanou neuronovou síti o názvu Liza Gennart.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 6, s. 639-649
Annotation: Studie o procesu rekonstrukce a zveřejnění ztrácené sbírky básní "Ruža" V. Mihálika. Autor se soustřeďuje na možnosti rekonstrukce podoby...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 371-380
Annotation: Studie o textologických strategiích využitých J. Paštekou při přípravě sebraného díla J. Silana. Autor se soustřeďuje na edici tří básnických...
Article