By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 53-62
Annotation: Studie o duchovním a spirituálním kontextu analýzy povídky "Hlucháň" J. G. Tajovského (ze sbírky "Na vojne").
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 365-368
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 174-185
Annotation: Studie o literární tvorbě M. Figuli. Studie se soustřeďuje na analýzu a recepci spisovatelčiny prvotiny - souboru krátkých próz "Pokušenie"...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 288-303
Annotation: Studie o způsobech reprezentace Bratislavy v románové prvotině D. Krause "Životy unikajúce" v kontextu dobové slovenské literární produkce.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 222-234
Annotation: Studie o způsobech a strategiích prezentace městského prostoru Bratislavy v literární tvorbě J. Alexyho. Autor se soustřeďuje na zkoumání kulturně-historického...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 246-254
Annotation: Studie o způsobech prezentace městského prostoru Bratislavy v memoárové a publicistické tvorbě M. Urbana. Autor se soustřeďuje na proměny toho...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 255-262
Annotation: Studie o novele "Laco a Bratislava" I. Horvátha v kontextu způsobu prezentace meziválečné Bratislavy. Autorka se soustřeďuje na iniciační aspekty...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 36-45
Annotation: Studie o dobové recepci prózy "Spoločenské pôžitky" M. Kukučina.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 3, s. 249-269
Annotation: Studie o analýze kategorie sensibility v prvotině P. Vilikovského "Citová výchova v marci". Autorka se soustřeďuje na upřesnění pojmu sentimentalita...
Article
10
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 331-344
Annotation: Studie o způsobu prezentace antisemitismu ve slovenské literatuře na příkladu tvorby F. Švantnera. Autor se soustřeďuje na vztahy mezi literárními...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 139-156
Annotation: Studie o způsobu a kontrastu v prezentaci městského a přírodního prostředí v literární tvorbě M. Kopcsaya, M. Kompaníkové a P. Krištúfka.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 306-330
Annotation: Studie o literárních dějinách trenčínské legendy v slovenské literatuře 19. a 20. století.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 433-447
Annotation: Studie o novele "Olovený vták" M. Figuli v kontextu dobové literární produkce a historicko-sociálního pozadí. Autorka se soustřeďuje na určení...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 448-466
Annotation: Studie o románové prvotině D. Krausa "Životy unikajúce". Autor se soustřeďuje na recepci díla, zohledňující žánrovou, literárněhistorickou...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 180-187
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi V. Petríka na téma slovenské detektivní literatury. Autor se v druhé části studie zaměřuje na literární...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 258-273
Annotation: Studie o literární tvorbě spisovatele L. Nádaši Jégého. Autorka se zaměřuje na širší inspirace autora evropskou literaturou a kulturou a analyzuje...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 478-494
Annotation: Studie o počátcích vývoje a historického významu socialistického realismu ve slovenské literatuře v meziválečném období.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 463-477
Annotation: Studie o toposu idyly ve slovenské próze 60. let 19. století. V první části autorka mapuje dobové sociální a kulturní podmínky a vliv národního...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 430-440
Annotation: Studie o formách prezentace melancholie ve slovenské romantické literatuře. Autorka se v tom kontextu soustřeďuje na deníky a korespondenci M. Dohnányho.
Article