By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
3
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 6, s. 573-575
Annotation: Recenze.
Article
5
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 2, s. 194-196
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6, 12. 4., s. 605-607
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6, 12. 4., s. 589-598
Annotation: Polemická reakce na kritické studie T. Kubíčka k níže uvedené monografii (Slovenská literatúra č. 1/2010; s. 85-95; Bohemica Olomucensia 1 -...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 405-408
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 343-402
Annotation: Blok příspěvků přednesených na níže zmíněném vědeckém semináři věnovaném památce S. Šmatláka a zaměřeném na dějiny i současný...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 57-63
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti 90. narozenin F. Mika.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 3, s. 243-244
Annotation: Anotace.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 2, s. 148-149
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 5, s. 406-408
Annotation: Recenze.
Article
15
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 46, 1999, č. 1, s. 67-69
Annotation: Recenze.
Article
17
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 2, s. 187-192
Annotation: Analýza níže zmíněné monografie.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 2, s. 192-196
Annotation: Studie k příspěvku stylistických teorií F. Mika ke komparatistickému bádání.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 2, s. 196-202
Annotation: Analýza níže zmíněné knihy F. Mika.
Article