By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 314-324
Annotation: Studie o motivu města v dramatické tvorbě V. Klimáčka. Autorka se soustřeďuje na způsoby literárního zpracování obrazu Bratislavy v dramatických...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 1, s. 79-80
Annotation: Referát o konferenci.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 417-431
Annotation: Druhá, závěrečná část studie analyzující formování konceptu socialistického realismu. Zmíněni níže uvedení.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 3, s. 228-242
Annotation: Studie založená na srovnání básnického vývoje S. K. Neumanna, A. Bloka a I. Kraska.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 1, s. 110-112
Annotation: Studie; mj. k níže zmíněným dílům.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 1, s. 88-91
Annotation: Úvaha.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 6, s. 603-605
Annotation: Recenze sborníku příspěvků z níže zmíněné konference.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 3, s. 287-301
Annotation: Studie k socialistické literatuře a její společenské úloze.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 3, s. 302-328
Annotation: Studie; zejm. ke vztahu slovenské a ruské (sovětské) literatury a k roli skupiny DAV; mj. též ke vztahu české a slovenské literatury.
Article
10
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 3, s. 355-356
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 3, s. 365-367
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 5, s. 616-618
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 6, s. 712-725
Annotation: Přetisk tezí vypracovaných vědci níže zmíněných literárněvědných ústavů v rámci uvedené konference.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 6, s. 694-711
Annotation: Studie k rozdílům teoretických východisek marxisticko-leninské a strukturalistické literární vědy a estetiky.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 4, s. 459-488
Annotation: Přetisk překladu studie k teorii socialistického realismu (původně in: Voprosy literatury č. 1/1977); s podkapitolkami: Niektoré výsledky a perspektívy;...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 3, s. 379-381
Annotation: Životopisný portrét L. Štolla při příležitosti jeho 75. narozenin.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 2, s. 149-169
Annotation: Studie o socialistickém realismu jako syntetické umělecké metodě, zejm. ke koncepci socialistické literatury podle L. Novomeského, B. Václavka...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 1, s. 111-114
Annotation: Recenze publikace Literatury evropských socialistických zemí. Univerzální charakter a národní svéráz socialistických literatur.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 4, s. 450-458
Annotation: Studie ke kategorii historické perspektivy v moderní literatuře, zejm. polemika s názory J. Roznera.
Article