By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 1, s. 75-77
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 2, s. 194-196
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 405-408
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 5, s. 512-514
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 1, s. 99-101
Annotation: Poznámka k vydání níže zmíněné knihy v rubrice Anotácie, mj. k příspěvkům níže zmíněných autorů.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 2, s. 196-198
Annotation: Recenze anotující níže zmíněnou knihu.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 2, s. 189-191
Annotation: Recenze níže zmíněného souboru studií, mj. o J. Kollárovi.
Article
11
12
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 1, s. 76-77
Annotation: Recenze konferenčního sborníku.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 2, s. 148-149
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 2, s. 152
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 5, s. 400-403
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 5, s. 408-410
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 5, s. 406-408
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 1, s. 85-87
Annotation: Recenze sborníku, zmíněny jsou také příspěvky věnované české literatuře - B. Němcové a K. Světlé (M. Filipowicz), J. Zeyerovi (P. Pajak)...
Article
20