By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 89-102
Annotation: Studie se zabývá charakteristikou narativní struktury v subžánru rodinné ságy. Autor sleduje různé druhy nartivů v dílech T. Manna, J. Galsworthyho,...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 6, s. 419-446
Annotation: Studie o procesu pravidelného opakování se jednotlivých procesů a jevů v rámci vývoje literatury, které jsou následně reflektovány v literární...
Article
3
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 4, s. 380-383
Annotation: Recenze.
Article
5
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 52-56
Annotation: Přetisk příspěvku ke stylistické koncepci F. Mika a jeho výkladu literární komunikace a interpretace uměleckého textu ve vztahu ke strukturalistické...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 1, s. 60-72
Annotation: Úvaha k problematice výkladu slovenské poezie šedesátých let 20. století, mj. k dobové literárněvědné teorii (K. Kosík, J. Mukařovský, J....
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 6* (mimořádné číslo), s. 61-71
Annotation: Přehledová studie k českým vědeckým exilovým institucím a pracovištím, mj. též k přenosu české strukturalistické tradice do zahraničí.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 5/6, s. 489-491
Annotation: Nekrolog slovenské literární teoretičky N. Krausové.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 2/3, s. 165-172
Annotation: Studie o literárněhistorických konceptech J. Mukařovského a F. Vodičky.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 4, s. 309-311
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 1, s. 58-66
Annotation: Studie o naratologických aspektech Šaldova myšlení. Autor ukazuje souvislosti mezi konceptem Šaldovým a koncepty pražského strukturalismu a sleduje...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 6, s. 467-476
Annotation: Studie o roli náhody při interpretaci literárního díla. Autor prověřuje tuto problematiku v konceptech fenomenologie, strukturalismu, poststrukturalismu...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 6, s. 409-422
Annotation: Studie je člěněna do kapitol: Úvod; Umělecké dílo jako "svět"; "Svět díla" podle Jana Mukařovského a Romana Ingardena; Vodičkovo pojetí "fiktivního...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 1, s. 42-55
Annotation: Esej nejprve vymezuje pomocí opozice uzavřenost (pojmy celku, smyslu, nevyhnutelnosti) / otevřenost dva typy literárněhistorické narativní kompozice...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 45, 1998, č. 1, s. 41-50
Annotation: Část monografie J. C., On Deconstruction, Theory and Criticism after Structuralism.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 45, 1998, č. 2, s. 163-168
Annotation: Recenze.
Article
18
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 39, 1992, č. 3, s. 185-193
Annotation: Studie na téma filosofický strukturalismus, resp. poststrukturalistická filosofie.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 39, 1992, č. 5, s. 364-371
Annotation: Studie.
Article