By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 1, s. 61-66
Annotation: Studie k základním předpokladům a metodologickým rozhodnutím M. Červenky v níže zmíněné monografii.
Article
5
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 4, s. 376-379
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6, 12. 4., s. 589-598
Annotation: Polemická reakce na kritické studie T. Kubíčka k níže uvedené monografii (Slovenská literatúra č. 1/2010; s. 85-95; Bohemica Olomucensia 1 -...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6, 12. 4., s. 538-551
Annotation: Pokračování studie z č. 5/2010; k významu pojmu "poetské umění" v literárněvědné terminologii B. Tablice.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 5, s. 415-428
Annotation: Studie k Tablicově interpretaci zmíněného pojmu a jeho názorům na literární tvorbu, doplněno citáty z jeho díla.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 7-9
Annotation: Přetisk příspěvku o inspiračním potenciálu literárněvědného díla F. Mika předneseného na níže zmíněném semináři pořádaného u příležitosti...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 10-13
Annotation: Přetisk příspěvku o výrazových kvalitách vědeckého díla F. Mika předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 14-18
Annotation: Přetisk příspěvku k významu pojmu "zážitkovost výrazu" v literárněvědném a stylistickém díle F. Mika, předneseného na níže zmíněném...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 19-23
Annotation: Přetisk příspěvku k vymezení ontologického statutu literárního díla podle F. Mika (zejm. k pojmu "recepčné bytie diela"), předneseného na...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 24-28
Annotation: Přetisk příspěvku k interpretační metodě F. Mika, předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti 90. narozenin F....
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 29-32
Annotation: Přetisk vzpomínkového příspěvku o odborných konzultacích s F. Mikem - mj. k centrálním pojmům jeho literárněvědného uvažování - předneseného...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 35-40
Annotation: Přetisk příspěvku ke stylistice, recepci a analýze textu podle výkladu F. Mika, předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 41-45
Annotation: Přetisk příspěvku ke stylistické koncepci F. Mika (zejm. k pojmu "lomený štýl"), předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 46-51
Annotation: Přetisk příspěvku ke stylistické koncepci F. Mika a jeho výkladu literární komunikace, zejm. k jeho definici stylu a vlastností výrazové soustavy,...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 57-63
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti 90. narozenin F. Mika.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 1, s. 85-95
Annotation: Studie kriticky reflektující níže zmíněnou knihu R. Bílika a zároveň projektující vlastní návrh definice fikčního narativu historického...
Article