By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 235-245
Annotation: Studie o vyprávěčských strategiích a způsobech prezentace Bratislavy v českých cestopisech meziválečného období. Autorka se soustřeďuje na...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 1, s. 64-68
Annotation: Recenze na dvě knihy, z toho Literatúra v hľadaní čitateľa pojednává mj. i o K. Čapkovi.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 6, s. 488-494
Annotation: Studie se soustředí na identifikaci westernových motivů a syžetů v české próze 20. století odehrávající se v prostoru východních Karpat....
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 3, s. 204-216
Annotation: Studie analyzující vybrané texty středoevropských autorů (I. Olbracht, S. Marai, K. Čapek), tematicky zasazené do multietnického regionu východních...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 259-271
Annotation: Studie k vlivu vitalistické filozofie H. Bergsona a českého vitalisticky orientovaného myšlení na poezii J. Smreka.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 6* (mimořádné číslo), s. 25-28
Annotation: Studie analyzující český kulturní a literární život v době tzv. Druhé republiky, mj. k dobovým periodikům.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 5, s. 329-367
Annotation: Studie o pramenech žánru detektivní prózy.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 4, s. 294-308
Annotation: Studie napsaná roku 1988 pro nevydaný sborník Devětkrát o Karlu Čapkovi.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 2, s. 158-160
Annotation: Recenze; též knihy: Opat Jaroslav, Filozof a politik T. G. Masaryk 1882-1893 (Praha, Melantrich 1990); Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 3, s. 255-256
Annotation: Čapek Karel; recenze.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 36, 1989, č. 3, s. 286-287
Annotation: Zpráva z mezinárodní konference Člověk, svět a umění Karla Čapka (Dobříš, 6. 12. - 8. 12. 1988).
Article
12
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 215-233
Annotation: Studie s kapitolami: "Vysoké - nízke" v systéme komunikačných opozícií modelujúcich svět; Indikátory vysokého a nízkeho v literárnych textoch;...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 2, s. 243-246
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 4, s. 430-448
Annotation: Studie analyzující níže zmíněná díla, mj. na základě žánrových charakteristik z uvedeného souboru K. Čapka.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 4, s. 400-402
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 6, s. 631-632
Annotation: Soubor glos k obsahu časopisu Česká literatura (ročník 20, č. 1-6/1972).
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 6, s. 635-636
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 3, s. 306-307
Annotation: Životopisný portrét ruského slavisty a komparatisty S. V. Nikoľského (mj. k jeho pracem věnovaným dílu K. Čapka).
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 2, s. 200-202
Annotation: Recenze.
Article