By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 2, s. 143-155
Annotation: Autorka studie se pokouší systematizovat poznatky slovenské textologie ve druhé polovině 20. století.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 5, s. 386-396
Annotation: Studie se zabývá sporem o básnickou sbírku M. Válka z roku 1965 "Milovanie v husej koži" mezi S. Šmatlákem a M. Hamadou jako jednou z klíčových...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 5, s. 428-437
Annotation: Studie srovnává dosavadní edice Slezských písní P. Bezruče (se zřetelem zejm. k edici M. Červenky a B. Štorka) a předkládá návrh nového...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 1, s. 61-66
Annotation: Studie k základním předpokladům a metodologickým rozhodnutím M. Červenky v níže zmíněné monografii.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 6* (mimořádné číslo), s. 61-71
Annotation: Přehledová studie k českým vědeckým exilovým institucím a pracovištím, mj. též k přenosu české strukturalistické tradice do zahraničí.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 1, s. 59-81
Annotation: Soubor Červenkových textů (z let 1957-1969) o slovenské literatuře.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 1, s. 82-83
Annotation: Nekrolog za M. Červenkou.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 6, s. 475-478
Annotation: Referát o konferenci.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 2, s. 166-168
Annotation: O konferenci, k jejímž tématům patřily (mimo jiné) níže uvedené texty.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 3, s. 242-244
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 3, s. 221-245
Annotation: Studie k segmentaci epického textu, mj. k vývoji názorů na kompozici literárního díla, k hloubkové a parajazykové segmentaci textu na základě...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 3, s. 289-300
Annotation: Studie k teorii textu a stylistice z hlediska obecné teorie komunikace, v návaznosti na koncept F. Mika (zejm. v níže zmíněné monografii).
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 6, s. 567-575
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku, mj. ke studiím níže zmíněných vědců o uvedených autorech.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 3, s. 322-324
Annotation: Referát o níže zmíněné konferenci, mj. k příspěvkům uvedených vědců.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 4, s. 389-397
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku, mj. ke studiím uvedených literárních vědců.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 3, s. 313-316
Annotation: Referát o zasedání mezinárodní Edičně-textologické komise, mj. k referátům níže zmíněných vědců.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 6, s. 629-631
Annotation: Glosa k obsahu časopisu Česká literatura (roč. 13, č. 1, 2, 3/1965), zejm. ke studiím níže zmíněných autorů.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 5, s. 531-532
Annotation: Kritický článek k příspěvkům M. Červenky Významová výstavba literárního díla a M. Jankoviče Umělecké literární dílo jako zpředmětnění...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 1, s. 81-83
Annotation: Referát o konferenci k textu Slezských písní P. Bezruče (na základě níže uvedených publikací a studie M. Červenky a B. Štorka Slezské písně...
Article