By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 1-14
Annotation: Studie se zabývá dílem "Slovensko a jeho život literárny" J. M. Hurbana. Autorka se soustřeďuje na pozorování idylických prvků, vyskytujících...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, mim. č., s. 66-83
Annotation: Studie k historiografii slovenské literatury.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 240-258
Annotation: Studie analyzující níže zmíněnou sbírku P. J. Šafaříka, její recepci a význam ve vývoji slovenské literatury.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 343-402
Annotation: Blok příspěvků přednesených na níže zmíněném vědeckém semináři věnovaném památce S. Šmatláka a zaměřeném na dějiny i současný...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 3, s. 270-284
Annotation: Studie. Komentář k dopisům P. J. Šafaříka F. Palackému; citováno z korespondence.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 6, s. 503-506
Annotation: Zpráva o průběhu konference Z problematiky literárnej vedy, uspořádané u příležitosti 80. narozenin prof. P. Petrusa v Prešově 26. října...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 432-453
Annotation: Studie o Vlčkově recepci díla Ľ. Štúra. Zmíněni níže uvedení.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 6, s. 423-443
Annotation: Studie o proměnách prozodického systému v slovenské poezii osvícenského období na základě vztahů mezi teoretickými pojednáními a praxí.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 6, s. 444-460
Annotation: Studie o žánru lyrické poezie z hlediska jeho zapojování do domácích literárních tradic.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 5, s. 367-373
Annotation: Studie o publikaci Štúrových textů v Čechách.
Article
11
12
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 42, 1995, č. 4, s. 280-308
Annotation: Studie; porovnání literárněhistorických koncepcí: Dobrovský Josef, Jungmann Josef a Šafařík Pavel Josef.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 1, s. 6-11
Annotation: Studie k literárněhistorickému bádání K. Rosenbauma věnovanému slovenskému národnímu obrození.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 5, s. 475-479
Annotation: Recenze.
Article
16
17
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 199-214
Annotation: Studie k cyklu osmi sonetů S. Jaszowského oslavujících slovanské vědce. V rámci studie citovány plné texty sonetů v polštině.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 2, s. 213-227
Annotation: Studie analyzující kompozici níže zmíněného díla P. J. Šafaříka.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 2, s. 142-153
Annotation: Studie, mj. ke vztahu německého a slovenského (českého) romantismu.
Article