By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 192-200
Annotation: Studie se zabývá vývojem existenciálního diskursu ve slovenské literatuře od 40. let 20. století. Autor se soustřeďuje na teoretickou a historickou...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 2, s. 96-114; č. 3, s. 231-243; č. 4, s. 306-318
Annotation: Studie o změnách slovenské literární kritiky v období 1965-1970 vychází z tehdejších polemik a využívá teorii polí P. Bourdieua.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 6, s. 491-508
Annotation: Studie o tvůrčím vývoji a transformaci poetiky L. Novomeského v letech 1923-1939 v porovnání s generačními vrstevníky J. Smrekem a J. Poničanem.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 5, s. 386-396
Annotation: Studie se zabývá sporem o básnickou sbírku M. Válka z roku 1965 "Milovanie v husej koži" mezi S. Šmatlákem a M. Hamadou jako jednou z klíčových...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 343-402
Annotation: Blok příspěvků přednesených na níže zmíněném vědeckém semináři věnovaném památce S. Šmatláka a zaměřeném na dějiny i současný...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 35, 1988, č. 3, s. 272-276
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 28, 1981, č. 6, s. 481
Annotation: Redakční poznámka uvozující blok příspěvků z konference KSČ a literatúra, uspořádané Literárnovedným ústavom SAV a Ústavem pro českou...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 1, s. 114-118
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 2, s. 149-169
Annotation: Studie o socialistickém realismu jako syntetické umělecké metodě, zejm. ke koncepci socialistické literatury podle L. Novomeského, B. Václavka...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 2, s. 182-186
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 3, s. 290-292
Annotation: Recenze prvních tří svazků níže zmíněné ročenky.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 4, s. 379-383
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 5, s. 484-487
Annotation: Referát o konferenci.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 5, s. 523-529
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 4, s. 435-436
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným publikacím vydaným k padesátému výročí založení Komunistické strany Československa.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 2, s. 172-176
Annotation: Esej ke vztahu politiky k literatuře a kultuře, na základě studie S. Šmatláka (Strana a literatúra; in: Romboid č. 3/1971) a monografie J. Škamly.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 1, s. 77-80
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 5, s. 551-552
Annotation: Referát o níže zmíněné konferenci.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 5, s. 525-527
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 5, s. 497-505
Annotation: Srovnávací studie k avantgardním literárním směrům, zejm. k českému poetismu, slovenskému nadrealismu, francouzskému surrealismu, ruskému konstruktivismu...
Article