By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 97-108
Annotation: Studie o propojení mezi literárněvědnou reflexi Ľ. Štúra a poetikou tvorby A. Sládkoviče (obzvláště básnickou skladbou "Detvan"). Autorka...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 1, s. 5-31
Annotation: Studie pojednává o alegorii prokleté krajiny ve slovenské romantické literatuře. Autorka se soustřeďuje na tvorbu básníků spojených s tzv....
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 6, s. 485-486
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 3, s. 264-265
Annotation: Referát z konference věnované 200. výročí narození L. Štúra a 90. výročí narození O. Čepana.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 3, s. 222-237 a č. 4, s. 265-291
Annotation: Studie k výkladu romantismu podle J. Vlčka a jeho koncepci slovenských literárních dějin. Dokončení v č. 4/2014; k výkladům A. Budiloviče,...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 1, s. 56-65
Annotation: Studie k otisku textu "Prednášanie historicko-estetické Jána Vratislava Francisciho v Bratislave 1843" (jako příloha studie na s. 66-73). Autorka...
Article
7
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 3, s. 169-236
Annotation: Blok příspěvků přednesených na seminářích konaných v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy při příležitosti životních jubileí slovenských...
Article
9
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 432-453
Annotation: Studie o Vlčkově recepci díla Ľ. Štúra. Zmíněni níže uvedení.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 5, s. 367-373
Annotation: Studie o publikaci Štúrových textů v Čechách.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 47, 2000, č. 6, s. 467-476
Annotation: Studie přednesená na 2. bohemistickém kongresu.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 33, 1986, č. 1, s. 6-54
Annotation: Studie; s širokým záběrem též na české kulturní prostředí; mj. rozbor reakcí: Nebeský Václav Bolemír a Havlíček Borovský Karel na působení...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 6, s. 553-560
Annotation: Analýza níže zmíněné monografie.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 2, s. 113-131
Annotation: Studie chronologicky sledující vývoj názorů A. Matušky na romantickou poezii, mj. ve srovnání s koncepcí F. X. Šaldy. Obsahuje životopisné...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 5, s. 475-479
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 2, s. 197-200
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 3, s. 239-245
Annotation: Studie o česko-slovenských literárních vztazích v době národního obrození.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 4, s. 341-352
Annotation: Studie k proměně veršových a rytmickometrických schémat ve slovenské poezii po nástupu štúrovské generace.
Article