By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 1-10
Annotation: Studie o vzniku a dějinách textologické a ediční praxe na Slovensku. Autorka se v tom kontextu soustřeďuje na teoretickou reflexi v 50. a 60. letech...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 397-412
Annotation: Studie o možnostech a omezeních jazykových aktualizaci poetického textu ve slovenském kontextu. Autor sleduje postupy, kterých účelem je radikální...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 4, s. 294-301
Annotation: Studie o stavu textologického výzkumu na Slovensku po roce 1989 a jeho vlivu na běžnou ediční vydavatelskou praxi.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 155-158
Annotation: Recenze monografie "Mikulaš Bakoš a moderná literárna veda".
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 3, s. 200-207
Annotation: Studie rozebírá mezigenerační spory mezi autory nadrealismu (spolu s jejich generačními kritiky) a představiteli starší generace, především...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 3, s. 255-258
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 2, s. 143-155
Annotation: Autorka studie se pokouší systematizovat poznatky slovenské textologie ve druhé polovině 20. století.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 4, s. 341-352
Annotation: Studie k proměně veršových a rytmickometrických schémat ve slovenské poezii po nástupu štúrovské generace.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 2, s. 203-205
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 4, s. 317-320
Annotation: Nekrolog slovenského literárního teoretika a historika M. Bakoše.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 5, s. 491-499
Annotation: Životopisný portrét slovenského literárního vědce M. Bakoše. Doplněno o výběrovou bibliografii.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 5, s. 500-506
Annotation: Studie k literárněvědné metodologii M. Bakoše, zejm. ke koncepci integrace literárních dějin s historickou poetikou.
Article
13
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 3, s. 305-309
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 3, s. 350-351
Annotation: Glosa k obsahu časopisu Slavica slovaca (č. 4/1968), zejm. k metodologickým statím níže zmíněných autorů zaměřeným na literární historii...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 5, s. 536-539
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 3, s. 297-301
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 2, s. 185-190
Annotation: Polemika s názory O. Čepana vyjádřenými ve studii Jazykové predpoklady montáže v poézii z níže zmíněného sborníku (s. 43-72).
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 6, s. 604-611
Annotation: Studie k současnému stavu literárněvědného strukturalismu, zejm. k francouzskému, českému a slovenskému strukturalismu, mj. k přínosu Pražského...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 3, s. 313-316
Annotation: Referát o zasedání mezinárodní Edičně-textologické komise, mj. k referátům níže zmíněných vědců.
Article