By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 34, 1987, č. 6, s. 570-571
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 33, 1986, č. 5, s. 477-482
Annotation: Recenze; též o dalších literárněvědných slovnících z Československého spisovatele: Slovník české literatury 1970-1981 (redigoval Vladimír...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 30, 1983, č. 3, s. 286-287
Annotation: Recenze; též o: M. B., Vladislav Vančura, Praha, Horizont 1981, 168 s.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 29, 1982, č. 5, s. 467-468
Annotation: Recenze; Florian Miroslav.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 5, s. 483-484
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 2, s. 205-206
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 5, s. 500-501
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 4, s. 500-501
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 1, s. 93-94
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 4, s. 418-419
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 1, s. 100-102
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 2, s. 221-222
Annotation: Glosa k obsahu časopisu Česká literatura (č. 4-6/1965), zejm. ke studiím níže zmíněných autorů o uvedených literátech.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 3, s. 319-320
Annotation: Glosa k novému vydání Moderních básnických směrů V. Nezvala, mj. k Nezvalovu chápání surrealismu a k roli fantazie v poezii.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 4, s. 428-429
Annotation: Referát o konferenci Václavkova Olomouc 1964 na téma O kulturně politickém významu československé levicové publicistiky.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 1, s. 133
Annotation: Recenzní glosy k níže zmíněným knihám.
Article