By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 93-104
Annotation: Studie o analogiích v básnické tvorbě T. Ševčenka a slovenských romantických básníků: S. Chalupka, A. Sládkoviče, J. Kráľe a J. Botta.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 15-26
Annotation: Studie se zabývá koexistenci idyly a melancholie v slovenské romantické literatuře a odkazuje na studie polských literárních teoretiků a historiků,...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 1, s. 5-31
Annotation: Studie pojednává o alegorii prokleté krajiny ve slovenské romantické literatuře. Autorka se soustřeďuje na tvorbu básníků spojených s tzv....
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 432-453
Annotation: Studie o Vlčkově recepci díla Ľ. Štúra. Zmíněni níže uvedení.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 3, s. 203-230
Annotation: Studie zabývající se tematizací tělesnosti v díle slovenských romantických básníků.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 4, s. 341-352
Annotation: Studie k proměně veršových a rytmickometrických schémat ve slovenské poezii po nástupu štúrovské generace.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 2, s. 154-169
Annotation: Studie k romantické poémě, zejm. v anglické literatuře a v literaturách slovanských (ruské, polské, české, slovenské, srbské), mj. k níže...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 2, s. 145-153
Annotation: Studie k rytmické stavbě štúrovského verše.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 5, s. 464-476
Annotation: Studie srovnávající níže zmíněné básnické skladby, k vlivu básnického díla K. H. Máchy na poezii štúrovské generace.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 5, s. 530-536
Annotation: Recenze jedenáctého svazku níže zmíněného sborníku.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 5, s. 484-496
Annotation: Studie ke slovenským prvkům v souboru impresionistických próz Dojmy a potulky spisovatele a malíře M. Jiránka, zejm. ke zpracování jánošíkovské...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 6, s. 567-580
Annotation: Studie k rytmotvorným prvkům verše, syntaxi a metru, mj. k štúrovskému romantickému verši (dvanáctislabičnému) a jeho překladu do češtiny...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 3, s. 334-341
Annotation: Studie k srovnávací historii a teorii literatury, k meziliterárním vztahům a vlivům, zejm. vztah slovenské a maďarské literatury po roce 1848...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 4, s. 385-402
Annotation: Studie k vývoji česko-slovenských literárních vztahů po roce 1880, J. Vlček a R. Pokorný a jejich role při uskutečňování programu česko-slovenské...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 1, s. 48-56
Annotation: Literárně-biografická studie o průkopníku česko-slovenské literárněvědné a širší kulturní spolupráce je rozdělená do tří částí;...
Article