By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 326-327
Annotation: Zpráva o konání vědeckého semináře "Literatúra očami Ruda Brtáňa" (16. 5. 2019).
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 330-345
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi R. Brtáně na téma obrazu ženy v básnické tvorbě M. Markoviče st..
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 329
Annotation: Úvodník ke číslu věnovanému literárnímu historikovi R. Brtáňovi.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 368-383
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi R. Brtáně na téma kalendářní poezie J. Palkoviče.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 358-367
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi R. Brtáně na téma příležitostné poezie B. Tablica.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 393-402
Annotation: Studie o přínosu R. Brtáně do výzkumu a edice literární tvorby S. Chalupky.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 384-392
Annotation: Studie o studii "Juraj Rohoň" R. Brtáně, ve které literární vědec rozebírá Rohoňovu tvorbu a její místo v kontextu slovenského národního...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 346-357
Annotation: Studie o uchopení problematiky dějin literárního překladu a interliterárních vztahů v monografii "Bohuslav Tablic. Život a dielo" R. Bráně.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 4, s. 284-307
Annotation: Studie se věnuje interpretaci básnického díla M. Haľamové. Autorky se soustřeďuje na třetí publikovanou básnířku sbírku básní "Smrť tvoju...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6, 12. 4., s. 538-551
Annotation: Pokračování studie z č. 5/2010; k významu pojmu "poetské umění" v literárněvědné terminologii B. Tablice.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 5, s. 518-523
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 230-239
Annotation: Recenze níže zmíněných publikací zaměřených na české a slovenské literární baroko.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 5, s. 548
Annotation: Recenzní glosa k brožuře vydané ke 170. výročí narození J. Kollára.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 7, 1960, č. 2, s. 262
Annotation: Anotace; zmíněna studie R. Brtáně "Petr Bezruč a Ivan Krasko" (s. 88-93).
Article
16