By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 11-35
Annotation: Studie o vzájemné recepci literárních děl a konceptu česko-slovenské a slovensko-české biliterárnosti. Autorka zohledňuje otázky kulturních...
Article
2
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 417-429
Annotation: Studie o konceptu česko-slovenské a slovensko-české biliterárnosti R. Chmela. Autorka analyzuje tento fenomén na příkladu edice Hviezdoslavova...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 4, s. 308-317
Annotation: Studie se věnuje žánru eseje ve tvorbě A. Mráze. Autorka se soustřeďuje na soubor esejů "Rozhovory o juhoslovanských Slovákoch" jako příkladu...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 1, s. 64-65
Annotation: Životopisný portrét literárního vědce a diplomata R. Chmela při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin, mj. k jeho působení na slovenské...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 2, s. 166-167
Annotation: Referát o konferenci při příležitosti sedmdesátých narozenin slovenského literárního vědce R. Chmela.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 2, s. 167-168
Annotation: Referát o konferenci při příležitosti osmdesátých narozenin slovenského literárního vědce V. Petríka.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 3, s. 169-236
Annotation: Blok příspěvků přednesených na seminářích konaných v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy při příležitosti životních jubileí slovenských...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 6, s. 479-481
Annotation: Referát.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 36, 1989, č. 1, s. 89-91
Annotation: Medailón k 11. 2.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 1, s. 99-102
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 3, s. 350-353
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 5, s. 596-599
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 2, s. 231-235
Annotation: Recenze níže zmíněného periodického sborníku.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 6, s. 650-652
Annotation: Recenze.
Article