By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 1, s. 61-66
Annotation: Studie k základním předpokladům a metodologickým rozhodnutím M. Červenky v níže zmíněné monografii.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 6* (mimořádné číslo), s. 61-71
Annotation: Přehledová studie k českým vědeckým exilovým institucím a pracovištím, mj. též k přenosu české strukturalistické tradice do zahraničí.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 6, s. 409-422
Annotation: Studie je člěněna do kapitol: Úvod; Umělecké dílo jako "svět"; "Svět díla" podle Jana Mukařovského a Romana Ingardena; Vodičkovo pojetí "fiktivního...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 3, s. 245-248
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 5, s. 544-545
Annotation: Glosa k obsahu časopisu Československá rusistika (č. 2 a 4/1968), zejm. ke studii K. Koževnikové Subjektivizácia a jej vzťah k štýlu súčasnej...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 6, s. 567-575
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku, mj. ke studiím níže zmíněných vědců o uvedených autorech.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 6, s. 629-631
Annotation: Glosa k obsahu časopisu Česká literatura (roč. 13, č. 1, 2, 3/1965), zejm. ke studiím níže zmíněných autorů.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 2, s. 217-218
Annotation: Glosy k obsahu 24. ročníku časopisu Slovo a slovesnost (č. 1-4/1963), zejm. k článkům K. Hausenblase k sedmdesátým narozeninám B. Havránka (č....
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 4, s. 441-442
Annotation: Glosy k obsahu časopisu Česká literatura č. 1/1964, zejm. ke studiím L. Doležela Východisko teorie uměleckého stylu, E. Strohsové Přístup k...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 4, s. 427-428
Annotation: Referát o níže zmíněné konferenci.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 2, s. 257-258
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 2, s. 262-263
Annotation: Glosa k obsahu časopisu Československá rusistika (č. 4/1961), zejm. k článkům A. Václavíka, L. Doležela, K. Horálka, M. Šalingové a M. Jelínka.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 2, s. 195-206
Annotation: Studie k jazyku a stylu literárního díla; předmět stylistiky a její vymezení v rámci jazykovědy a literární teorie, stylistické disciplíny...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 7, 1960, č. 4, s. 496-499
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 4, s. 514
Annotation: Glosa ke studii L. Doležela "Polopřímá v moderní české próze" (in: Slovo a slovesnost 19, 1958, č. 1), v níž český teoretik pomocí nástrojů...
Article