By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 339
Annotation: Úvodník.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 340-352
Annotation: Studie se věnuje životu a vědecké kariéře Š. Druga. Autorka vychází z archivních materiálů.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 353-358
Annotation: Vzpomínka na Š. Druga na jeho působení v Krakově v letech 1969-1974; připojen rukopis básně Š. Druga.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 359-367
Annotation: Studie se věnuje libretu k výstavě dějin slovenské literatury v meziválečném období, kterého autorem byl Š. Druga.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 368-376
Annotation: Studie se věnuje monografii "DAV a davisti" Š. Druga.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 2, s. 206-209
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 1, s. 121-123
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 4, s. 435-436
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným publikacím vydaným k padesátému výročí založení Komunistické strany Československa.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 6, s. 626-628
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 5, s. 525-527
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 1, s. 74-76
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 3, s. 327
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 2, s. 228-229
Annotation: Glosa k obsahu revue Helikon vydávané Literárněhistorickým ústavem Maďarské akademie věd (č. 2 a 3/ 1964 věnovaná avantgardě a modernismu...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 5, s. 527-528
Annotation: Referát o konferenci.
Article